Homeopatija je jedan od najprirodnijih načina liječenja koji nalazimo već u Vedama, zatim kod oca medicine Hipokrata koji je teoriju homeopatije spominjao, ali nije prakticirao, a kao metodu oživotvorio ju je njemački liječnik u 18./19. st. Samuel Hahnemann.

 

Homeopatija dolazi od riječi (homoion - sličan i pathos - bolest, bol, patnja), dakle "slična bolest". Hahnemann je prilikom jednog eksperimenta uocio da uzimanje odredjene tvari izaziva odredjene simptome, znaci homeopatski lijek je u stanju u zdrave osobe izazvati odredjene simptome. Kada se taj isti lijek da bolesnoj osobi ciji se simptomi podudaraju, tj. ciji su simptomi slicni, tada je moguce da se time ta osoba izlijeci.

 

Danas postoje velike diskusije o tome djeluje li homeopatski lijek ili se radi o placebo efektu. Nažalost ne postoje kliničke studije koje bi potvrdile djelovanje homeopatskog lijeka koje je bolje od placeba, ali postoje studije u kojima je potvrđeno poboljšanje stanja npr. u slučaju ADHS-a, alergija i mnogih drugih bolesti. Pošto je homeopatija individualna metoda, ona također ne može biti opisana ili mjerena kliničkim isipitivanjem kao što se to radi pri ispitivanju konvencionalnih lijekova. Kao što homeopatija prema statistikama nije bolje od placeba, tako nije ni gora. Ali ako već ne ostavlja posljedice kao mnogi konvencionalni lijekovi, homeopatija je omiljena.

 

Ponekad se ne može bez konvencionalne terapije, ali homeopatija pomaze u mnogim slucajevima.